Mae’r Gymraeg yn perthyn i’r gangen Brythoneg o’r ieithoedd Celtaidd. Fe amcangyfrifir fod oddeutu tri chwarter miliwn o siaradwyr o amgylch y byd, gyda’r mwyafrif (400,000+) yn byw yng Nghymru. Mae ei wreiddiau yn dyddio nôl i’r 6ed ganrif. Yn Chwefror 2011 fe roddwyd statws swyddogol i’r iaith gan Gynulliad Cymru.

Mae Cymru’n un o‘r pedwar gwald sy’n cyfuno i greu’r DU. Mae’n wlad sy’n cynnig amrywiaeth o dirweddau, o fynyddoedd Eryri yn y gogledd orllewin, i draethau euraidd y gorllewin a’r de. Mae mwyafrif o’r boblogaeth yn byw yn y de ddwyrain, yn yr hen gymoedd glofaol a’r brifddinas Caerdydd.

Mae Awr Cymru yn gwmni buddiannau cymunedol sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar-lein. Mae’n gyfrifol am weinyddu @YrAwrGymraeg, awr Twitter sy’n hyrwyddo Busnesau/Sefydliadau/Digwyddiadau sy’n defnyddio’r Gymraeg. Ers sefydlu yn 2012 mae’r Awr bellach yn brolio 9,500 o ddilynwyr ac yn cyrraedd dros filiwn o gyfrifon Twitter pob wythnos trwy’r hashnod #yagym.

Cymraeg (Welsh) is a branch of the Brittonic Celtic languages. It is spoken by an estimated 750,000 speakers globally, with the majority of those (400,000+) living in Wales. It’s origins date back to the 6th century. In February 2011 the language was finally given official status by the Welsh Assembly.

Wales is one of four countries that make up the UK. It’s a country which offers a variety of landscapes from the mountains of Eryri in the northwest, to the golden beaches of the west and south. The majority of the population live in the old coal mining valleys of the southeast and the capital Caerdydd (Cardiff).

Awr Cymru is a community interest company that promotes the use of the Welsh language online. Since 2012 it has run @YrAwrGymraeg a Twitter hour that promotes Welsh language Businesses/Institutions/Events. Created in 2012, it now boasts over 9,500 followers and its hashtag #yagym reaches over 1,000,000 Twitter accounts every week.