Socis de la NPLD que participen en el projecte ECCA

Tots els socis implicats en el projecte ECCA són membres de la Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD-Network to Promote Linguistic Diversity). La NPLD és una xarxa europea que treballa per la política lingüística. El focus del projecte se centra en les considerades “llengües minoritary” om ara el frisó, el friülà, el ladí, l’hongarés de Romania i el català. L’objectiu de la NPLD és crear major consciència a Europa de la importància de la diversitat lingüística. Al voltant de 40 organitzacions lingüístiques i governamentals i universitats són membres de la NPLD. Els seus membres intercanvien coneixement sobre llengua i exerceixen de lobby conjunt davant la Unió Europea.

El projecte ECCA ha estat impulsat per 7 membres de la NPLD de 5 regions i promou la cooperació a través de projectes transfronterers. Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic de la NPLD i dels 7 socis. A partir de juny de 2020 es determinarà si el projecte s’amplia a altres regions i/o països de la NPLD

Sabrina Rasom
Commun General de Fascia (Autonomous Province of Trento)
sabrina.rasom@comungeneraldefascia.tn.it
LADIN

Ypie Boersma
Provinsje Fryslân
y.boersma@fryslan.frl
FRYSK

Mirjam Vellinga
Afûk
m.vellinga@afuk.nl
FRYSK

William Cisilino
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF)
arlef@regione.fvg.it
FRIULIAN

Flóra Gábor
Partium Christian University
flora.gabor@partium.ro
HUNGARIAN (in Romania)

Maria-Teresa Albero
Xarxa Vives d’Universitats
albero@vives.org
CATALAN