Az ECCA projekt mögött az NPLD partnerek állnak.

Az ECCA-projektben részt vevő partnerek tagjai a Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózatnak (NPLD). Az NPLD egy európai nyelvpolitikai hálózat, amely hangsúlyozott figyelemmel fordul a kisebbségi helyzetű nyelvek felé, mint amilyenek például a fríz, a friul, a ladin, a romániai Magyar vagy a katalán. Az NPLD célja, hogy felhívja a figyelmet a nyelvi sokszínűség fontosságára Európában. Több mint 40 kormányzat, nyelvi szervezet és egyetem tagja az NPLD-nek. Az NPLD tagjai kicserélik egymással a nyelvekkel kapcsolatos ismereteiket, és lehetőség szerint együtt lobbiznak az EU-ban. 

Az ECCA projekt, amelyet öt régióban tevékenykedő 7 NPLD partner kezdeményezett, lehetőséget ad a határokon átnyúló projekt szintű együttműködésre. Az ECCA-projekt megvalósítását az NPLD és a 7 résztvevő NPLD-tag közös pénzügyi támogatása teszi lehetővé. 2020 júniusát követően döntenek arról, hogy a projektet kiterjesztik-e az NPLD más régióira és/vagy országaira.

Sabrina Rasom
Commun General de Fascia (Autonomous Province of Trento)
sabrina.rasom@comungeneraldefascia.tn.it
LADIN

Ypie Boersma
Provinsje Fryslân
y.boersma@fryslan.frl
FRYSK

Mirjam Vellinga
Afûk
m.vellinga@afuk.nl
FRYSK

William Cisilino
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF)
arlef@regione.fvg.it
FRIULIAN

Flóra Gábor
Partium Christian University
flora.gabor@partium.ro
HUNGARIAN

Maria-Teresa Albero
Xarxa Vives d’Universitats
albero@vives.org
CATALAN