Partneriaid NPLD sydd tu ôl i'r prosiect ECCA

Mae’r holl bartneriaid prosiect ECCA yn aelodau o’r Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol (NPLD). Rhwydwaith Ewropeaidd yw’r NPLD sy’n gweithio ym maes polisi iaith. Canolbwynt yr NPLD yw’r hyn a elwir yn ‘ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol’ fel y Gymraeg yn y Deyrnas Unedig, Frisian yn yr Iseldiroedd, Friulian a Ladin yn yr Eidal, Basgeg a Chatalaneg yn Sbaen. Nod yr NPLD yw codi ymwybyddiaeth yn Ewrop am bwysigrwydd amrywiaeth ieithyddol. Mae dros 40 o lywodraethau, sefydliadau iaith a phrifysgolion yn aelodau o’r NPLD ac maent yn cyfnewid arferion da gyda’u gilydd am gynllunio iaith ac yn cyfrannu at lobïo yn sefydliadau’r UE.

Cychwynnodd y prosiect ECCA yma gan 7 partner NPLD mewn 5 rhanbarth a rhoddwyd ffocws ar gydweithredu ar lefel prosiect ar draws y ffiniau. Yn 2023 mae’r prosiect yn cynnwys 8 rhanbarth iaith gwahanol. Diolch i gefnogaeth ariannol gan yr NPLD a phartneriaid NPLD sy’n rhan o’r prosiect am alluogi i’r prosiect ddigwydd. Diolch yn fawr i Lywodraeth yr Ynysoedd Balearig am eu cefnogaeth ac i’n galluogi i gynnal ail ran o brosiect ECCA .

Ypie Boersma
Provinsje Fryslân
y.boersma@fryslan.frl
FRYSK

William Cisilino
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF)
arlef@regione.fvg.it
FURLAN

Gábor Flóra 
Partium Christian University
flora.gabor@partium.ro
MAGYAR

Maria-Teresa Albero
Xarxa Vives d’Universitats
albero@vives.org
CATALA

Lorea Bilbao
Provincial Council of Biscay/Bizkaia 
euskara.zn@bizkaia.eus
EUSKARA

Jarmo Lainio
Stockholm University  
jarmo.lainio@finska.su.se   

SWEDEN FINISH/MEANKIELI