ANYANYELVEMEN – HATÁROKON ÁT

az Európai Charta Tantermi Tevékenységek (ECCA) projekt segítségével

Az Európai Charta Tantermi Tevékenységek (ECCA) projekt célja, hogy az iskolai  tanulók  jobban megismerjék a Charta előírásait, valamint, hogy a különböző nyelvi régiókban élő fiatalokat és tanáraikat  közelebb hozzuk egymáshoz.

Miről szól ez a projekt?

Osztálytermi tevékenységek

ECCA Nyelvi Campus

Az Európa Tanács 2019 februárjában oktatási segédanyagot dolgozott ki az európai iskolák számára, hogy elősegítse a tanulók megismerkedését a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával. Ezt a dokumentumot, az úgynevezett „Oktatási útmutatót a nyelvi sokféleség bevezetéséhez az osztálytermekben, időközben lefordították különböző nyelvekre.

Az ECCA projekt első szakasza során három digitális tanítási óra vázlatát dolgoztuk ki (angol/fríz/holland nyelven), amelyeket lefordítottunk és eljuttattunk a  partneriskolákhoz. Az óravázlatok letölthetők innen: https://ecca.edufrysk.nl/.

2023-ban az ECCA partnereit arra is felkérjük, hogy használják és fejlesszék az Európa Tanács által közzétett osztálytermi tevékenységek óravázlatait és javasoljanak újakat, amelyeket megoszthatnak más iskolákkal.


MAGYAR ECCA Guidelines

Az ECCA-projekt közelebb hozza egymáshoz a különböző nyelvi régiók fiataljait és tanáraikat. Azáltal, hogy közvetlen ismereteket szerzünk más országokban beszélt nyelvekről, jobban tudatosul bennünk azt is, hogy mit gondolunk, és mit érzünk a saját nyelvünkről. Miért beszélnek egymással az iskolaudvaron még mindig friuli nyelven Udine és a Fassa-völgy fiataljai, nem csak olaszul? És minek köszönhető, hogy a katalán és a Romániában élő magyar fiatalok büszkék anyanyelvükre? Az ECCA projekt jelenlegi szakaszának tevékenységei egy nyelvi campus megszervezésére irányulnak a partneriskolák részvételével, amelyre a Baleár-szigeteken kerül sor. Azáltal, hogy találkozunk helyi lakosokkal egy olyan országban, ahol nem csak egy nyelvet beszélnek, többet megtudhatunk arról, mit is jelenthet a nyelv.

Ha megosztod tapasztalataidat és érzéseidet a más nyelvek mellett saját regionális anyanyelvüket is beszélő emberekkel, jobban megértheted, hogy milyen értéket jelent a többnyelvűség.

Melyik iskolák csatlakoztak?

HÍREK

Európai fiatalok ünnepelték nyelvüket a Baleár-szigeteken

Május 12. és 15. között nyolc különböző nyelvi régióból 24 fiatal gyűlt össze, hogy megünnepeljék nyelvüket a spanyolországi Baleár-szigeteken. Miután az év elején beneveztek az ECCA versenyre, ezek a 14 és 17 év közötti tanulók tanáraikkal együtt csatlakoztak az Európai Charta Osztálytermi Tevékenységek (ECCA) projekt campusához. A projekt azt szeretné megmutatni az európai fiataloknak, miért értékes az, ha több nyelvet beszélnek.

ECCA rap
Az ECCA-campus alatt a tanulók különféle nyelvközpontú tevékenységekben vettek részt. A túrázás mellett, az Improvizációs Színház műhelymunka és a saját nyelvű zenés este megünneplése mellett az egyik tevékenység egy többnyelvű rap elkészítése volt „Ez az én nyelvem” címmel. Az elkészült rap-et egy helyi katalán cég (@swingmallorca @andrewbflatvega) rögzítette és meghallgatható a www.thisismylanguage.eu.honlapon.

Az ECCA campus projektvezetője, Ypie Boersma (Fryslân Tartomány): „Azt hiszem, az egész világon ez az egyetlen létező nyolc nyelvű rap: a walesi, fríz, magyar, ruotsinsuomi, katalán, baszk, ladin és friuli nyelveinken szólal meg. Számomra nagyon jó volt látni, hogy miközben jól érezték magukat egymással, az Európa különböző tájairól érkező  fiatalok megtapasztalhatták, hogy valóban képesek átlépni a határokat a saját nyelvükkel.

MoJo
Amellett, hogy közreműködtek a rap elékészítésében, az ECCA-campus résztvevői bekapcsolódtak a Mobil Journalist (MoJo) workshop munkálataiba is. Ennek során híranyagot készítettek az európai képviselők számára arról, hogy mit kellene tenni anyanyelveinkért. Az andorrai katalán diákok, Cerni Roig, Esther Claveri és Carla Iglesias MoJo-videójukban megemlítették, hogy szeretnék, ha nyelvüket többé nem tekintenék kisebbségi nyelvnek. A katalán a hivatalos nyelv Andorrában, és tízmillióan beszélik négy európai országban. Esther Claveria: „A katalán nyelv életünk elengedhetetlen része. Nem szeretnénk azt hinni, hogy kisebbek vagyunk más nyelveknél, mert nem érezzük így.” 

ECCA projekt 
Az Európai Charta Tanteremi Tevékenységek (ECCA) projekten keresztül az Európai Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájával kapcsolatos ismeretek építhetők be az iskolák tananyagába. Az ECCA projekt célja, hogy fejlessze az osztálytermi tevékenységeket, és közelebb hozza egymáshoz a különböző nyelvi régiókból származó fiatalokat és tanáraikat.

Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat
Az ECCA projektet a Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat (NPLD) által nyújtott támogatás és a résztvevő partnerek hozzájárulása teszi lehetővé. Az NPLD egy európai szintű hálózat, amely a nyelvpolitika és a nyelvi tervezés terén tevékenykedik. Az NPLD tagjai nemzeti és regionális kormányok, egyetemek és egyesületek. Az ECCA projekt megvalósítása a következő partnereknek köszönhető: Trento Tartomány/Ladin Kulturális Intézet „majon di fascegn”, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), Partiumi Keresztény Egyetem, Xarxa Vives d’Universitats, Bizkaia Tartományi Tanács, Walesi Kormány, Stockholmi Egyetem és Fryslân Tartomány.

További információért vagy annak érdekében, hogy közvetlenül felvehesse a kapcsolatot saját régiója képviselőjével, kérjük, forduljon a projekt vezetőjéhez, Ypie Boersmához, y.boersma@fryslan.frl +31 615855947. Az ECCA projektről további információk találhatók a projekt honlapján: www.thisismylanguage.eu

Az első alkalommal megszervezett ECCA-campuson a következő iskolák vettek részt: Scola Ladina de Fascia, Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini Marchetti”, Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad, Escola Andorrana de Batxillerat, Salesianos Barakaldo, Ysgol Garth Olwg, Sverigefinska skolan és CSG Bogerman Balk.

Nyelvi határokon át az ECCA Campuson

Május 12. és 15. között 8 különböző nyelvi régióból érkező 24 fiatal találkozik, hogy közösen ünnepeljék anyanyelveiket a spanyolországi Baleár-szigeteken. Miután az év elején részt vettek egy versenyen, ezek a 14 és 17 év közötti diákok tanáraikkal együtt csatlakoznak az Európai Charta Tantermi Tevékenységek (ECCA) Campusához.

Mi az ECCA projekt? Ebben a projektben a résztvevő iskolák egész évben bekapcsolódhatnak a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával kapcsolatos tevékenységekbe. Az ECCA projekt célja, hogy nyelvközpontú tantermi tevékenységeket fejlesszen ki, és közelebb hozza egymáshoz a különböző nyelvi régiókból származó fiatalokat és tanáraikat. Ma Földünkön több mint 7000 ismert élő nyelv van. Ezek közül 60 olyan regionális vagy helyi nyelv, amelyet Európában körülbelül 40 millió ember beszél. Az ECCA projekt célja, hogy az európai fiatalok legyenek büszkék anyanyelvükre, valamint, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Unió által elismert 24 hivatalos nyelvnél több nyelv létezik.

ECCA verseny
Európa-szerte, különböző iskolák vettek részt az év elején az ECCA által szervezett versenyen. Spanyolország, Olaszország, Wales, Románia, Svédország és Hollandia különböző osztálytermeiben arra kérték a tanulókat, hogy válaszoljanak a következő kérdésre: miért érdemes az embereknek az Ön nyelvi régiójába látogatniuk? A kiválasztott 24 fiatalt a legkreatívabbnak ítélték, és megkapták a lehetőséget, hogy csatlakozhassanak az ECCA Campushoz, és magukkal vigyék anyanyelvüket határokon át. 

ECCA Campus
Az ECCA Campus résztvevői a hétvégén különféle nyelvközpontú tevékenységekbe kapcsolódnak be anyanyelvükön. Például 8 különböző nyelven készítenek együtt egy rap-et. Azt is megtanulják, hogyan válhatnak Mobil Újságíróvá (MoJo), azáltal, hogy hírt készítenek az Európa Tanács számára valamelyik általuk használt nyelvről (és nyelven). Az ECCA projekttől azt várjuk, hogy összehozza a fiatalokat, annak érdekében, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és érzéseiket egy regionális/kisebbségi nyelv használatával kapcsolatban, és pozitívan tudatosítsák a két- és többnyelvűség hozzáadott értékét.

Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat
Az ECCA projektet a Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat (NPLD) által nyújtott támogatás és a résztvevő partnerek hozzájárulása teszi lehetővé. Az NPLD egy európai szintű hálózat, amely a nyelvpolitika és a nyelvi tervezés terén tevékenykedik. Az NPLD tagjai nemzeti és regionális kormányok, egyetemek és egyesületek. Az ECCA projekt megvalósítása a következő partnereknek köszönhető: Trento Tartomány/Ladin Cultural Institute „majon di fascegn”, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), Partiumi Keresztény Egyetem, Xarxa Vives d’Universitats, Bizkaia Tartományi Tanács, Walesi Kormány, Stockholmi Egyetem és Fryslân Tartomány.

Az ECCA eredményei
Az ECCA Campus eredményei megtekinthetők a közösségi médiában, az Instagramon (thisismylanguage.eu), a Twitteren (myeulanguage) és a projekt 8 nyelvű honlapján. Szeptemberben, a Nyelvek Európai Napjának hónapjában a projekt eredmény-összefoglalóját bemutatják az Európa Tanács képviselőinek Brüsszelben.

További információért vagy annak érdekében, hogy közvetlenül felvehesse a kapcsolatot saját régiója képviselőjével, kérjük, forduljon a projekt vezetőjéhez, Ypie Boersmához, y.boersma@fryslan.frl +31 615855947. Az ECCA projektről további információk találhatók a projekt honlapján: www.thisismylanguage.eu

A következő iskolák vesznek részt: Scola Ladina de Fascia, Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini Marchetti”, Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad, Escola Andorrana de Batxillerat, Salesianos Barakaldo, Ysgol Garth Olwg, Sverigefinska skolan és CSG Bogerman Balk.

Eredmények: mely tanulók, melyik iskolákból nyertek lehetőséget arra, hogy részt vegyenek az ECCA - Campuson?

Ma, a Boldogság Nemzetközi Napján hirdetjük ki, hogy a nyolc különböző nyelvi régióból kik utazhatnak a Baleár-szigetekre, hogy részt vegyenek az ECCA – Campuson, a múlt hónapban indított versenyt követően.

Arra kértük a versenyzőket, hogy kreatív módon, például videóval, rajzzal vagy más kreatív alkotások révén válaszoljanak a következő kérdésre: „Miért érdemes a szülőfölded arra, hogy a világ minden tájáról meglátogassák?” Az alábbiakban felsoroljuk azokat az iskolákat, amelyek résztvevői sikeresek voltak a versenyen, és május 12. és 15. között utazhatnak csatlakozni a Baleár-szigeteken megszervezett ECCA – Campushoz. Ha a saját régiód nem szerepel alább, ne essél pánikba, a verseny népszerűsége miatt néhány régiónak több időre van szüksége, és a hét végéig kihirdetik nyerteseiket. Kérjük, továbbra is ellenőrizd a weblapot az esetleges frissítésekért

LADIN
Scola Ladina de Fascia
Daniele
Nicole
Alice 

.FRYSK
CSG Bogerman Balk
Jesse
Michael
Ruben 

MAGYAR
Ady Endre Highschool
Panna
Kinga
Szabolcs-Péter

CATALA
Escola Andorrana de Batxillerat
Cerni
Carla
Esther

CYMREAG
Ysgol Garth Olwg
Lauren
Ava
Seren

SWEDEN FINNISH
Campus from the Sweden Finnish School of Stockholm. 
Dina 
Hilda 
Sid 

EUSKARA
Salesianos Barakaldo
Ander
Ruth
Naiara

FURLAN
ISIS Magrini Marchetti
Nicholas
Caterina
Giorgia

ECCA KICK OFF

Olyan régióban élsz, ahol egynél több nyelvet beszélnek? Életkorod 14 és 17 év közötti? Csatlakozz az ECCA versenyhez! Egy magyar nyelvű kreatív videóban mutasd be, miért érdemes a szülőfölded arra, hogy a világ minden tájáról meglátogassák, különös tekintetettel az itt élők nyelvére és identitására.

A verseny győztesei részvételt nyernek a Baleár-szigeteken május 12-15 között megrendezésre kerülő ECCA-CAMPUS-on, ahová nyolc különböző nyelvi régióból érkeznek tanulók. Szeretnél részt venni ebben a versenyben?

CSATLAKOZZ!

Olyan régióban élsz, ahol egynél több nyelvet beszélnek? Életkorod 14 és 17 év közötti? Csatlakozz az ECCA versenyhez! Egy magyar nyelvű kreatív videóban mutasd be, miért érdemes a szülőfölded arra, hogy a világ minden tájáról meglátogassák, különös tekintetettel az itt élők nyelvére és identitására.

A verseny győztesei részvételt nyernek a Baleár-szigeteken május 12-15 között megrendezésre kerülő ECCA-CAMPUS-on, ahová nyolc különböző nyelvi régióból érkeznek tanulók. Szeretnél részt venni ebben a versenyben?

ECCA Kick Off 21 February 12.00 CEST, 11.00 GMT

 „A nyelv nem csak egy kommunikációs eszköz, hanem része annak, aki vagy. Az Európai Charta olyan jogokat biztosít a nyelvi régiókban élő fiataloknak, amelyekről ők gyakran nem is tudnak. Az ECCA projekt szeretné összehozni a különböző nyelvi régiókból származó fiatalokat, és ráirányítani a figyelmet ennek fontosságára.”

Az ECCA projekt vezetője
Ypie Boersma, Province of Fryslân

ARCHÍVUM

Az ECCA projekt eredményeinek a bemutatása Trentóban

 

Térségi és más politikai tisztségviselők és az NPLD vezetésének a jelenlétében a különféle nyelvi régiókból érkező tanárok és diákok mutatták be az Európai Charta Tantermi Tevékenységek (ECCA) projekt eredményeit.

Rövid összefoglalót videó (egy perc) itt

ecca alternative evaluation

Az ECCA zárókonferenciája - október 1

Október elsején Trento tartományban (Olaszország) lesz az European Charter Classroom Activities (ECCA) kísérleti projekt zárókonferenciája. A konferencia során az ECCA partnerek bemutatják az ECCA projekt eredményeit. A résztvevők ellátogatnak Lusernába, egy kis faluba, ahol Európa egyik legkisebb lélekszámú kisebbsége, a cimbri nyelvi közösség él. 2019-ben az ECCA projekt támogatást kapott a Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózattól (NPLD). A COVID-19 világjárvány miatt a tevékenységek egy részét sajnos törölni kellett.

A zárókonferencia után az ECCA projekt partnerei eldöntik, hogy folytatják-e az ECCA projektet és ha igen, hogyan. A projektről és a résztvevő partnerekről további információk a www.thisismylanguage.eu webhelyen találhatók.             

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81914140161?pwd=cUlTVHM2QUJyMkd1RjJGNDFNT2d3dz09

Meeting ID: 819 1414 0161
Passcode: ECCATrento

 

Megjelentek az ECCA lecketervei a fríz iskolák számára

Az ECCA project keretében Frízföld tartomány Afûkkal és Cedinnel közösen három lecketervet dolgozott ki a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájáról. A leckék arra ösztönzik a 11 és 16 év közötti diákokat, hogy gondolkodjanak saját nyelvük európai környezetben elfoglalt helyéről. A frízföldi középiskolák számára kidolgozott digitális óravázlatok három nyelven, fríz, holland és angol nyelven érhetők el. További információ: https://ecca.edufrysk.nl/. Ebben a hónapban Frízföld tartomány minden iskolájához eljuttatják a projekt nyelvein készült ECCA-plakátot, ezzel ösztönözve az iskolákat az új tanórák bevezetésére.

Az ECCA projekt partnerei, amennyiben a Chartáról szóló lecketerveket vagy a plakátot le szeretnék fordítani vagy alkalmazni szeretnék a saját nyelvi környezetükhöz, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Frízföld tartomány tanácsadójával, y.boersma@fryslan.frl.

Az ECCA csereprogram törlése

Az idei nyár elején az ECCA partnerek véglegesen úgy döntöttek, hogy lemondják az ECCA projekt részeként 2019-ben megkezdett diákcsere-programot. A projekt keretében a különböző nyelvi régiók diákjai 2019-ben csatlakoztak egy videópályázathoz, amelynek során videót készítettek arról, hogy mit jelent számukra anyanyelvük. Ennek a versenynek a győztesei elnyerték a lehetőséget, hogy csereprogramon vegyenek részt  valamelyik  másik nyelvi régióban. További információ: https://youtu.be/cHpS6UcYbpo. A covid-19 hatása miatt a csereprogramot többször elhalasztották. Sajnos, a szervezők végül kénytelenek voltak úgy dönteni, hogy törlik ezt a részét a projektnek. Az érintett diákokat ECCA-tanúsítvánnyal és/vagy utalvánnyal jutalmazták. A következő években a COVID-19 fejleményeitől függően elképzelhető, hogy új ECCA-csereprogramot hirdetnek meg új diákok számára.

Visit our ECCA YouTube channel for more news

Covid-19 visszapillantás

Az elmúlt három hónapban az ECCA projektben részt vevő tanulók és tanárok többsége a Covid-19 vírus miatt nem tudott saját iskolájába járni. Valamennyi résztvevőt tájékoztattuk arról, hogy a vírus miatt nem tudtuk ezen a tavaszon megvalósítani a már régóta tervezett csereprogramot.  A bevont NPLD – partnerekkel együtt nemrégiben úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk beindítani a csereutazásokat 2021 elején. ECCA hírlevelünkkel folyamatosan tájékoztatjuk az érintett tanulókat és tanárokat a további fejleményekről. Reményeink szerint ezen a nyáron néhány digitális ECCA tevékenység megvalósítása révén kicsit jobban megismerkedhetünk egymással. Reméljük, hogy ezen a weboldalon közzétehetünk néhány eredményt

Covid-19 szalag az anyanyelvünkön

A híres olasz művész, Fabio Vettori színes szalagot készített a Covid-19 megelőzése érdekében szükséges óvóintézkedésekről. A Nyelvi Sokféleséget Támogató Hálózat (NPLD) partnerei különböző nyelvekre és nyelvjárásokra fordították a szalagot ábrázoló posztert. Az NPLD elnöke, Sietske Poepjes: „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Covid-19 válsággal kapcsolatos információk a saját nyelvünkön is rendelkezésre álljanak, például friuli, magyar, katalán, ladin nyelven és a saját nyelvemen, a fríz nyelven. Ez a fajta releváns információ nemcsak az EU hivatalos nyelvein, hanem a szívünk nyelvén is elérhető kell legyen. ”Itt található a szalag az ECCA projektben részt vevő nyelveken.
CATALA ENGLISH FRYSK FURLAN LADIN MAGYAR

Áttekintés az ECCA tevékenységeiről

Bár eddig nem tudtuk megvalósítani a csereprogramot, a most befejeződő tanévben néhány osztálytevékenység megvalósult. Itt találsz további információkat az ECCA programjáról a linkekre kattintva.

Influence of the corona virus on ECCA

Az ECCA projekt célja az osztálytermi tevékenységek fejlesztése és a különböző nyelvi régiók fiataljainak és tanárainak közelítése egymáshoz a csereprogramokon keresztül. A koronavírus terjedése következtében a csereprogram március végére tervezett első részét Spanyolországból és Olaszországból Romániába törölték. A többi tanulók és tanáraik  különböző nyelvi régiókba történő cseréjét a következő hónapokban, áprilisban és májusban tervezik. Az összes érintett NPLD-partner kapcsolatba lép az oktatókkal, a hallgatókkal és szüleikkel. Ha lehetséges, akkor az ECCA program megy tovább, de mindez  Európa egész területén a vírushelyzet alakulásának függvénye. Ha nem lesz lehetséges vagy ésszerű folytatni az ECCA programot  a nyár előtt, megpróbáljuk megtenni az új tanévben a  már kiválasztott hallgatókkal és tanárokkal. Reméljük, hogy eljön a nap, amikor lehetőségünk lesz arra, hogy anyanyelvünkkel átlépjük a határokat.

Vegyél részt a versenyben és nyerj egy utazást!

Szűknek érzed ANYANYELVED és SZÜLŐFÖLDED határait? Ha iskolád csatlakozott az ECCA-projekthez, és magyar anyanyelvű vagy, készíts el egy rövidebb YouTube-videót erról a kérdésről: mit jelent számodra az  anyanyelv most és a jövőben? A legjobb YouTube videó készítője  saját iskolájával együttműködve 2020-ban néhány napra elutazhat Európa egy másik országába. Ott egy olyan családnál fogsz lakni, ahol friuli (Olaszország), ladin (Olaszország), fríz (Hollandia) vagy katalán (Spanyolország) nyelven beszélnek. ÁTLÉPED SAJÁT NYELVED HATÁRAIT. Csatlakozz a vesenyhez és ANYANYELVED elvezet egy  MÁSIK RÉGIÓBA!
PDFYouTubeMagyar

Projektnyitó találkozó 2019 november 15-én Brüsszelben

November 15-én, 8.45 órától Brüsszelben kerül sor az ECCA projektnyitó találkozójára a különböző régiókból érkező NPLD-partnernek részvételével. A projekthez csatlakozó iskolák náhány képviselője szintén jelen lesz Brüsszelben. Az Európa Tanács képviseletében Sixto Molina az ECRML főtitkára, valamint a Szakértői Bizottság részéről Fernando Ramallo és Vicent Climent lesznek a konferencia előadói. Ezen a találkozón megvizsgáljuk, hogy miként  valósíthatjuk meg a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával kapcsolatos osztálytermi tevékenységeket és segítséget nyújtunk a pedagógusok felkészüléséhez.
Kickoff ECCA programme 15.11.19