Siirrä kielirajojasi käyttämällä Euroopan Neuvoston vähemmistökielisopimusta luokkahuoneen harjoituksissa Korsa språkgränser med hjälp av klassrumsaktiviteter som bygger på Europeisk språkstadga

(European Charter Classroom Activities; ECCA-hanke)/(European Charter Classroom Activities (ECCA-projektet))

 

Käyttämällä Euroopan Neuvoston vähemmistökielisopimusta luokkahuoneen harjoituksissa (European Charter Classroom Activities; ECCA-hanke), koulut voivat kehittää harjoituksia, mitkä liittyvät  Euroopan Neuvoston vähemmistökielisopimukseen (the European Charter for Regional Languages of Minority languages). ECCA-hanke pyrkii kehittämään luokkahuonetehtäviä ja tuomaan nuoria ihmisiä eri kielialueilta ja opettajia lähemmäs toisiaan, vaihto-ohjelman avulla.

 

Genom klassrumsaktiviteter som bygger på Europeisk språkstadga (European Charter Classroom Activities (ECCA-projektet), kan skolor jobba med aktiviteter som har sitt ursprung i Europeisk språkstadga (European Charter for Regional Languages of Minority languages), i sina egna klassrum. ECCA-projektet syftar till att utveckla klassrumsaktiviteter och föra ihop ungdomar och lärare från olika språkområden, genom ett utbytesprogram.

Mitä teemme? Vad gör vi

Luokkahuoneen tehtävien kehittely

Utveckling av klassrumsaktiviteter

Helmikuussa 2019 Euroopan Neuvosto (Council of Europe) kehitti työkalun Euroopan kouluille, jotta he voisivat aktiivisemmin työskennellä Euroopan Neuvoston vähemmistökielisopimuksen kanssa. Rinnan tämän kanssa, tämä työkalu (‘educational guidelines to bring in linguistic diversity in the classrooms’) käännetään usealle vähemmistökielelle. ECCA-hankkeen ensimmäisen version aikana, kolmen opetustunnin kokonaisuutta (englanti/friisi/hollanti) luotiin ja annettiin käännettäviksi osallistuville kouluille. Nämä tunnit voi tallentaa osoitteesta: https://ecca.edufrysk.nl/

Vuonna 2023, ECCA-hankkeen ytheistyöpartnerit kutsutaan mukaan käyttämään ja kehittämään luokkahuonetehtäviä (Classroom Activities), jotka Euroopan Neuvosto on julkaissut. Samalla koulut voivat ehdottaa uusia tehtäviä muille koulille.

I februari 2019 utvecklade Europarådet  (Council of Europe) ett verktyg för europeiska skolor för att möjliggöra ett aktivare arbete med Europeisk språkstadga (European Charter for Regional or Minority languages). Under tiden har detta verktyg, de s.k. ‘undervisningsriktlinjerna för att föra in språklig mångfald i klassrummet’ (guidelines to bring in linguistic diversity in the classrooms’) översatts till flera olika språk. Under den första versionen av ECCA-projektet skapades tre digitala lektioner (på engelska/frisiska/holländska) och de gjordes tillgängliga för översättningar och användning av de dåvarande partnerskolorna. Lektionerna kan laddas ner här: https://ecca.edufrysk.nl/

Under 2023 bjöd ECCA-partnerna även in andra skolor att använda och utveckla de klassrumsaktiviteter som publicerats av Europarådet, och för att nya utvecklingsbitar skulle föreslås.

ECCA:n kielikampukset

ECCA:s språkkampus

ECCA-hanke kokoaa eri kielialueiden nuoria ja opettajia yhteen. Tutustumalla siihen, miten kieltä käytetään toisessa maassa, voit itse miettiä ja kehittää ajatuksia siitä, miten kohtelet ja käytät omaa kieltäsi. Miksi nuoret Udinessa ja Fassa-laaksossa edelleenkin käyttävät friulin ja ladinon kieliä toistensa kanssa koulupihalla, sen sijaan että he puhuisivat italiaa? Ja miksi nuoret katalanin puhujat ja unkarinkieliset Romaniassa ovat ylpeitä kielistään? Tämän kierroksen ECCA-hanke keskittyy Kielikampuksen järjestelyihin osallistuvien koulujen kanssa. Kielikampus pidetään Baleaarisilla saarilla. Tapaamalla paikallisia ihmisiä maassa, jossa samoin kuin oma kielesi ei ole ainoa kieli jota puhutaan alueellasi tai maassasi, saat lisää tietoa siitä, mitä kieli voi merkitä ihmisille. Kun saat jakaa kokemuksiasi ja tunteitasi ihmisten kanssa, jotka myös puhuvat alueellista tai vähemmistökieltä muiden kielten lisäksi, ymmärrät paremmin mikä lisämerkitys monikielisyydellä voi olla.

ECCA-projektet för samman ungdomar och lärare från olika språkområden. Genom att de får bekanta sig med hur språk används och behandlas i andra länder, kan de också fundera på vad de tycker om sitt eget språk. Varför fortsätter undomar i Udine och Fassa-dalen tala sina språk, friuli och ladino, med varandra istället för italienska? Och vad är det som gör katalanska och ungersktalande unga stolta över sina språk? I den nuvarande versionen av ECCA-projektet är huvudmålet med aktiviteterna ett språkkampus med olika deltagande skolor, som kommer att äga rum på de Baleariska öarna.  Genom att träffa lokala talare i ett land, där deras språk, precis som ditt språk, inte är det enda språket som talas inom området eller i landet, får du också uppleva mera av vad ett språk kan betyda. Genom att dela erfarenheter och känslor med folk som också talar ett regionalt eller minoritetsspråk utöver andra språk, får du också en bättre förståelse för att flerspråkiget har ett extra värde.  

 

Mitkä koulut liittyvat hankkeeseen? Vilka skolor är med i projektet?

Uutisia/Nyheter

Nuoria eurooppalaisia juhlistamassa kieliä Baleaareilla

12—15 toukokuuta 24 nuorta kahdeksalta eri kielialueelta kokoontui juhlistamaan kieliään Baleaareille, Espanjaan. Osallistuttuaan ECCA-kilpailuun aikaisemmin tänä vuonna, nämä nuoret 14—17-vuotiaat koululaiset ja opiskelijat yhdessä opettajiensa kanssa pääsivät mukaan ECCA kampukselle. ECCA-hankkeen (European Charter Classroom Activities) tavoitteena on tuoda eurooppalainen vähemmistökieliä koskeva peruskirja luokkahuoneisiin ja osoittaa nuorille eurooppalaisille heidän hallitsemiensa kielten tuoman lisäarvon.

ECCA-räppi
Kampuksen aikana nuoret saivat osallistua monipuoliseen ohjelmaan, joka keskittyi erityisesti kieleen. Ohjelmaan kuului paitsi vaeltamista, improvisaatioteatteria ja musiikkia omilla kielillä, myös monikielisen räpin kirjoittaminen ja tuottaminen. ”This is my language” -räpin äänittämisen ja tuottamisen hoitivat paikalliset katalaaninkieliset @swingmallorca ja @andrewbflatvega.

Hankkeen vetäjä Ypie Boersma Friisinmaalta: ”Minä rohkenen sanoa, että tämä on varmaan koko maailmassa ainoa kahdeksalla eri kielellä kirjoitettu räppi: kymriä, friisiä, unkaria, ruotsinsuomea, katalaania, baskia, ladinia ja friulia. Minusta oli mahtavaa nähdä, miten nuoret todella pystyivät ylittämään rajoja omilla kielillään samalla kun he saivat pitää hauskaa toistensa kanssa.”

MoJo
Räpin lisäksi osallistujat pääsivät kokeilemaan mobiilijournalistin töitä MOJO-workshopissa. Nuoret tekivät päättäjille suunnatut uutisklipit, joissa annettiin nuorten mielipiteen kuulua siitä, mitä heidän kielensä hyväksi pitäisi tehdä. Esimerkiksi katalaania puhuvat Cerni Roig, Esther Claveri ja Carla Iglesias mainitsivat videollaan, että he eivät halua, että heidän kieltään pidetään vähemmistökielenä. Katalaani on virallinen kieli Andorrassa ja sitä puhuu yli 10 miljoonaa ihmistä neljässä Euroopan maassa. ”Katalaani on keskeinen osa elämäämme. Me emme pidä ajatuksesta, että olisimme pienempiä kuin muut kielet, eihän meistä edes tunnu siltä.” Esther Claveria sanoo. 

ECCA-hanke
ECCA-hankkeen avulla kouluissa voidaan tehdä töitä eurooppalaisen vähemmistökieliä koskevan peruskirjan kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää luokkahuoneisiin sopivia aktiviteetteja ja tuoda eri kielialueiden nuoria ja heidän opettajiaan lähemmäs toisiaan. ECCA-hankkeen on tehnyt mahdolliseksi rahoittaja the Network to Promote Language Diversity (NPLD) ja verkostoon kuuluvat jäsenet.

Network to Promote Linguistic Diversity

NPLD on koko Euroopan alueella toimiva verkosto, joka keskittyy kielipolitiikkaan ja kieliasioiden suunnittelutyöhön. NPLD:n jäseniä ovat kansalliset ja alueelliset hallitukset, yliopistot ja muut yhdistykset ja niiden jäsenet. ECCA-hankkeen teki mahdolliseksi erityisesti nämä jäsenet: Trenton maakunta / Ladinin kulttuuri-instituutti ”Majon di fascegn”, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), Partium Christian University, Xarxa Vives d’Universitats, Provincial Council of Bizkaia, Welsh Government, Tukholman yliopisto ja the Province of Fryslân.

Ota yhteyttä projektin vetäjään Ypie Boersmaan saadaksesi lisätietoja tai ottaaksesi yhteyttä paikalliseen hankkeen edustajaan: Ypie Boersma, y.boersma@fryslan.frl +31 615 855 947. ECCA-hankkeesta löytyy lisätietoa myös osoitteesta www.thisismylanguage.eu

Seuraavat koulut osallistuivat ECCA-kampukseen: Scola Ladina de Fascia, Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini Marchetti”, Ady Endre Higschool, Escola Andorrana de Batxillerat, Salesianos Barakaldo, Ysgol Garth Olwg, Tukholman ruotsinsuomalainen koulu ja, CSG Bogerman Balk.

Kielirajojen ylittäminen ECCA kampuksella

12.–15. toukokuuta 24 nuorta kahdeksalta eri kielialueelta kokoontuu juhlimaan kieliään Baleaareille, Espanjaan. Osallistuttuaan kilpailuun aiemmin tänä vuonna nämä 14–17-vuotiaat opiskelijat ja oppilaat opettajineen osallistuvat European Charter Classroom Activities (ECCA) -kampukseen.

Mikä on ECCA-hanke? ECCA-hankkeessa koulujen luokkahuoneisiin tuodaan toimintaa, joka käsittelee eurooppalaista alueellisten kielten ja vähemmistökielten peruskirjaa. ECCA-hankkeen tavoitteena on kehittää kielipainotteista luokkahuonetoimintaa ja tuoda eri kielialueilta tulevia nuoria ja heidän opettajiaan lähemmäs toisiaan. Maailmassa on nyt yli 7000 tunnettua elävää kieltä. Näistä 60 on Euroopan alueellisia tai paikallisia kieliä, joita puhuu noin 40 miljoonaa ihmistä. ECCA-hankkeen tavoitteena on saada nuoret eurooppalaiset tietoisiksi ja ylpeiksi alueellisesta kielestään ja lisätä tietoisuutta siitä, että kieliä on enemmän kuin Euroopan unionin tunnustamat 24 virallista kieltä.

ECCA-kilpailu
Eri koulut ympäri Eurooppaa osallistuivat aiemmin tänä vuonna ECCA:n järjestämään kilpailuun. Eri luokkahuoneissa Espanjassa, Italiassa, Walesissa, Romaniassa, Ruotsissa ja Alankomaissa oppilaita pyydettiin vastaamaan seuraavaan kysymykseen: miksi ihmisten pitäisi vierailla kielialueellasi? Valitut 24 nuorta ja heidän teoksensa arvioitiin parhaiksi ja luovimmiksi, ja heille myönnettiin mahdollisuus lähteä ECCA-kampukselle ja ylittää rajoja omalla kielellään.


ECCA-kampus

Tämän viikonlopun ECCA-kampuksen aikana osallistujat seuraavat kielipainotteista ohjelmaa osallistumalla erilaisiin aktiviteetteihin kaikilla eri kielillään – esimerkiksi monikielistä räppiä kirjoittamalla. He saavat myös oppia miten ”mobiilijournalistit” työskentelevät (MoJo) valmistelemalla Euroopan neuvostolle uutisen yhdestä heidän  kielestään (ja kielellään). ECCA-hankkeen odotetaan tuovan yhteen nuoria jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan alueellisen/vähemmistökielen puhumisesta sekä lisäämään myönteistä tietoisuutta kaksi- ja monikielisyyden arvokkuudesta.

Kielellistä moninaisuutta edistävä verkosto
ECCA-hankkeen mahdollistavat Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) -verkoston myöntämä rahoitus ja osallistuvien kumppaneiden avustukset. NPLD on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii kielipolitiikan ja kielten suunnittelun alalla kaikkialla Euroopassa. NPLD:hen kuuluu sekä kansallisia että alueellisia hallituksia, yliopistoja ja yhdistyksiä.  ECCA-hankkeen mahdollistavat erityisesti seuraavat kumppanit: Trenton maakunta, Ladin Cultural Institute ”majon di fascegn”, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), Partium Christian University, Xarxa Vives d’Universitats, Bizkaian maakuntaneuvosto, Walesin hallitus, Tukholman yliopisto ja Fryslânin maakunta.

ECCA:n tulokset
ECCA-kampuksen tuloksia voi tarkastella sosiaalisessa mediassa Instagramissa (thisismylanguage.eu), Twitterissä (myeulanguage) ja kahdeksalla osallistuvalla kielellä verkkosivustolla.  Euroopan kielten päivänä syyskuussa yhteenveto hankkeen tuloksista esitellään Euroopan neuvoston edustajille Brysselissä.

Jos haluat lisätietoja tai haluat ottaa yhteyttä suoraan alueesi edustajaan, ota yhteyttä hankkeen johtajaan Ypie Boersmaan, y.boersma@fryslan.frl +31 615855947. Lisätietoja ECCA-hankkeesta www.thisismylanguage.eu 

Seuraavat koulut osallistuvat: Scola Ladina de Fascia, Istituto Statale di Istruzione Superiore ”Magrini Marchetti”, Ady Endre Higschool, Escola Andorrana de Batxillerat, Salesianos Barakaldo, Ysgol Garth Olwg, Sverigefinska skolan i Stockholm ja CSG Bogerman Balk.

Tulos: mitkä oppilaat ja mistä koulusta nämä on valittu osallistumaan ECCA-hankkeen leiriin?

Resultat: vilka elever från vilka skolor har valts ut att deltaga i ECCA-projektets campus?

Tänään, Kansainvälisen onnen päivänä, ilmoitamme ketkä kahdeksalta kielialueelta saavat matkustaa Baleaarisille saarille ja osallistua ECCA-hankkeen leiriin, viime kuussa avatun kilpailun tuloksena.

Oppilaiden piti vastata kysymykseen ‘Miksi ihmisten ympäri maailmaa kannattaisi tutustua juuri sinun kielialueeseesi?’, esittämällä vastaus luovalla ja taiteellisella tuotteella, esim. videonauhoituksella, piirroksella tai muulla luovalla tavalla.

Alla löydät luettelon niistä osallistujista, jotka onnistuivat kilpailussa ja jotka saavat matkustaa ECCA-hankkeen leiriin Baleaarisilla saarilla, 12.-15.5.

Joillakin alueilla tarvitaan kuitenkin vähän lisäaikaa voittajien nimien julkaisemiselle, tämän viikon loppuun saakka. Tarkistakaa päivityksiä kotisivuiltamme. 

Idag, på den Internationalla lyckodagen, publicerar vi namnen på dem från de åtta olika språkregionerna, som ska få resa till de Baleariska öarna för att deltaga i ECCA-projektets campus.  Detta är resultatet från den tävling som vi öppnade för en månad sedan.

De skulle svara på frågan
‘Varför borde folk från hela världen besöka just ditt språkområde?’, på ett kreativt sätt, med t ex en video, en teckning eller någon annan kreativ produkt. 

Nedan listas de skolor och elever som framgångsrikt deltog i tävlingen och som får åka till ECCA-projektets campus på de Baleariska öarna den 12-15 maj. I vissa regioner behöver man ytterligare tid för att presentera vinnarna, mot slutet av denna vecka. Håll utkik efter uppdateringar på hemsidan.

LADIN
Scola Ladina de Fascia
Daniele
Nicole
Alice

FRYSK
CSG Bogerman Balk
Jesse
Michael
Ruben

MAGYAR
Ady Endre Highschool
Panna
Kinga
Szabolcs-Péter

CATALA
Escola Andorrana de Batxillerat
Cerni 
Carla
Esther

CYMREAG
Ysgol Garth Olwg
Lauren
Ava
Seren

SWEDEN FINNISH
Campus from the Sweden Finnish School of Stockholm. 
Dina 
Hilda 
Sid 

EUSKARA
Salesianos Barakaldo
Ziortza
Ruth
Naiara

FURLAN
ISIS Magrini Marchetti
Nicholas
Caterina
Giorgia

KIelialueella, missä asut, onko tavallista, että ihmiset osaavat useita kieliä? I Oletko 14-17 vuotta vanha? Osallistu ECCA-kilpailuun nyt. Tee omalla kielelläsi video, ota kuva, kirjoita runo tai tarina, ja kerro mikä tekee sinun kielialueesi niin erikoiseksi, että koko mailman kannattaisi tutustua siihen.

Kilpaliun voittajat saavat ilmaiseksi osallistua ECCA:n järjestämään kielikampukseen Baleaarisilla saarilla 12.-15.5. Kielikampukseen osallistuu oppilaita eri kielimympäristöstä jopa kahdeksasta maasta.

 

Käy minun kielialueellani!

KIelialueella, missä asut, onko tavallista, että ihmiset osaavat useita kieliä? I Oletko 14-17 vuotta vanha? Osallistu ECCA-kilpailuun nyt. Tee omalla kielelläsi video, ota kuva, kirjoita runo tai tarina, ja kerro mikä tekee sinun kielialueesi niin erikoiseksi, että koko mailman kannattaisi tutustua siihen.

Kilpaliun voittajat saavat ilmaiseksi osallistua ECCA:n järjestämään kielikampukseen Baleaarisilla saarilla 12.-15.5. Kielikampukseen osallistuu oppilaita eri kielimympäristöstä jopa kahdeksasta maasta.

ECCA Kick Off 21 February 12.00 CEST, 11.00 GMT

“Kieli ei ainoastaan ole kommunikaatioväline, se on osa sinua. Vähemmistökielisopimus antaa kielellisiä oikeuksia nuorille, mistä he usein ei edes ole tietoisia. Tämä ECCA-hanke haluaa yhdistää eri kielialueiden nuoria ihmisiä ja lisätä kielellistä tietoisuutta.“
Ypie Boersma, ECCA-hankkeen päävastuullinen Province of Fryslân

“Språk är inte bara ett sätt att kommunicera, det är en del av dig själv. Europeisk språkstadga ger rättigheter till unga människor, rättigheter som de ofta inte ens känner till. Detta ECCA-projekt vill föra samman ungdomar från olika språkregioner och öka medvetenheten om detta.”
Ypie Boersma, Project-leder of the ECCA project,  Province of Fryslân

Arkisto /Arkiv

Results ECCA project presented in Trento

In presence of different political representatives and the chair of the NPLD, teachers and student from different linguistic regions presented the results of the European Charter Classroom Activities (ECCA) project.

For a short video (1 minute) see

ecca alternative evaluation

 

ECCA closing conference on 1 October

On 1 October 2021 the closing conference of the pilot European Charter Classroom Activities (ECCA) project will be held in the province of Trento (Italy). During this conference the ECCA partners will present the results from the ECCA project. Also they will visit Luserna, a small village that is the home of one of the smallest minorities in Europe: the Cimbrians. In 2019 the ECCA project received a grant from the Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). However, due to  Covid-19 a part of the activities unfortunately had to be cancelled.

After the closing conference, the partners of the ECCA project will decide if and how to continue with a follow-up of the ECCA project. For more information about the project and the partners involved see: www.thisismylanguage.eu

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81914140161?pwd=cUlTVHM2QUJyMkd1RjJGNDFNT2d3dz09

Meeting ID: 819 1414 0161
Passcode: ECCATrento

 

ECCA lessons for Frisian schools published

For the ECCA project the province of Fryslân, together with Afûk and Cedin, developed three lessons about the European Charter for Regional or Minority Languages. The lessons are created to stimulate students between the ages of 11 and 16 to think about the place of their own language within the European context. The digital lessons for the secondary schools of Fryslân are all available in three different languages: Frisian, Dutch and English. For more information see: https://ecca.edufrysk.nl/.  In September all of the schools in the province of Fryslân will receive the ECCA poster, a map of Europe with all of our languages on it,  to be used in combination with the lessons.

Partners of the ECCA project who would like to translate or adapt the lessons, the poster or the flyer about the Charter for their own use, please get in touch with the advisor of the province of Fryslân, y.boersma@fryslan.frl.


Exchange programme ECCA project cancelled

Before the start of this summer the ECCA partners finally decided to cancel the 2019  exchange programme of the ECCA project. As part of the project, students from different language regions joined the 2019 video contest and created a video about the meaning of language. The winners of this contest were selected to go on an exchange programme in one of the other language regions. For more information see: https://youtu.be/cHpS6UcYbpo. Because of the reverberations of Covid-19 the exchange programme had been postponed several times. Unfortunately, the organizers finally had to decide to cancel this part of the project. The students involved have been rewarded with an ECCA certificate and/or a voucher instead. Depending on further Covid-19 developments in the next few years, there might be a new ECCA exchange programme for new students in the future.

Visit our ECCA YouTube channel for more new videos


Follow-up on covid-19

Over the last three months, most of the students and teachers who participate in the ECCA project were not able to go to their schools because of the covid-19 virus. All of the participant have been informed that because of the virus we couldn’t go ahead with our  planned exchange programme this spring. Together with the NPLD partners involved, we recently decided  that we will try to organise the exchange in the beginning of 2021. We will keep the students and teachers informed about further developments through our ECCA newsletter. This summer we hope to be able to get to know each other  by arranging some digital ECCA activities. We  will  publish some of the results of these activities on this website.


Covid-19 comic in our languages

The famous Italian artist Fabio Vettori created a colourful comic about the preventive measures for covid-19. Several partners of the Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) have translated the poster with the comic into their  own languages and dialects. Sietske Poepjes, Chair of the NPLD: “We think it is very important that the information about the covid-19 crisis is also available in our own languages, like Furlan, Magyar, Catala, Ladin and my own language Frysk. This kind of relevant information should not just be available in official EU languages, but also in the languages of our hearts.”

You can find the comic in the different ECCA project languages here.
FRYSK FURLAN CATALA MAGYAR LADIN ENGLISH

Overview ECCA activities

Although we were not yet able to realise the exchange programme, some classroom activities have been realised in the first part of the school year. For more information about the ECCA programme so far, click on the links.

Influence of the corona virus on ECCA

The ECCA project aims to develop classroom activities and bringing young people and teachers from different language regions closer together through an exchange program. Through the corona virus so far our first part of the exchange program planned for the end of March from Spain and Italia to Romania, has been cancelled. The exchange part for other students and their teachers to different language regions is planned for the coming months, April and May. All the involved NPLD partners are in contact about the follow-up with the schoolteachers, students and their parents. If possible the ECCA program will go ahead, but it all depends on further virus-developments in the whole of Europa. If it will not be possible or reasonable to go ahead with the ECCA program before this summer, we will try to do so in the new schoolyear with the same selected students and teachers.  We hope one day we will be able to cross borders with our own languages.

Join our contest and win an exchange!

Do you want to cross borders with your own language? If your school joins the ECCA project and you speak Friulian, Frisian, Catalan, Ladin or Hungarian in Romania: make a short YouTube video about the following question: what does your language mean to you, now and in the future? The person who produces  the best YouTube video will be invited to participate in a short student exchange program! In cooperation with your school you will get to go on an exchange program to another linguistic region in Europe for a few days in 2020. You will stay with a family who speaks Friulan (IT), Hungarian (RO), Ladin (IT), Frisian (NL) or Catalan (ESP). Join this contest and cross the border of your own region with your own language! 

Kick-off meeting on 15 November 2019 in Brussel

On 15 November the kick-off of the ECCA project will take place in Brussels during a special conference.  All NPLD partners who are involved in this project will be present in this first meeting. Representatives from the different schools who are joining the project will also be in Brussels. Speakers at this Conference will be:  Mr Sixto Molina, Head of Secretariat, European Charter for Minority and Regional Languages, Mr Fernando Ramallo, Vigo University  Spain, and Mr Vicent Climent, NPLD. During this conference we will be exploring how to go ahead with de classroom activities concerning the European Charter and teachers will be trained in this meeting.
Kickoff ECCA programme 15.11.19
Kick-off meeting ECCA 15 November 2019