CON TIE LENGAZ TE JIRÈS SORAFORA TIE CONFINS

 

Slèria fora la prospetives de tie lengaz col projet su la Ativitèdes didatiches de la Chèrta europeèna (ECCA)

 L projet su la Ativitèdes didatiches de la Chèrta Europeèna (ECCA-European Charter Classroom Activities) ge dèsc l met a la scoles de meter en esser te class ativitèdes su la Chèrta europeèna per i lengac regionèi o de mendranza. L projel met en contat  joegn e ensegnanc de desvaliva regions linguistiches.

Nesc obietives

Endrezèr ativitèdes te class

Engaissèr la fradaa anter studenc e ensegnanc

De firé del 2019 l Consei d’Europa à dat fora n strument per la scoles con chela de fèr cognoscer a na vida più ativa la Chèrta europeèna per i lengac regionèi o de mendranza. Chest strument, dal titol “Ativitèdes didatiches per portèr la desvalivanza linguistica te la classes”, l’é stat traslatà te lengac desvalives. Set members de l’NPLD-Network to Promote Linguistic Diversity à scomenzà l projet ECCA per svilupèr la ativitèdes  a na vida amò più concreta, portan dant lezions desvalives te la scoles de sie raion linguistich. Endèna l projet, duta la scoles enteressèdes al material didatich podarà se l desćiarièr da chesta piata.
LADIN ECCA Guidelines

L projet ECCA met en contat joegn e ensegnanc che vegn da regions linguistiches desvalives. Se te veides coche vegn stravardà e durà l lengaz te n auter raion, ence tie pensier e tie sentiment envers tie lengaz muda. Perché pa i joegn de Udine e de Fascia rejonei amò furlan e fascian e no demò talian anter de ic? E che él pa che porta i joegn catalegn, frijons e unghereisc de Romanìa a esser stolc de sia parlèda?

L projet perveit ence n program de fradaa. Se te vives a scola e a cèsa co la jent dal post che desche tu la rejona n idiom che no l’é l soul durà te chel raion, te entenes miec e amò de più l’emportanza del ladin.

 

La scoles che tol pèrt al projet

News

Infuence of the corona virus on ECCA

L projet ECCA l’à l’obietif de endrezèr ativitèdes didatiches e de fèr scontrèr, tras n program de fradaa, joegn e ensegnanc che vegn da regions linguistiches desvalives. A cajon del corona-virus, la pruma pèrt de chest program de fradaa, perveduda per la fin de mèrz da la Spagna e la Tèlia a la Romanìa, la é stata descancelèda. La fradaes per i etres students e sie ensegnanc te autra regions linguistiches les é pervedudes per i meisc che vegn, oril e mé. Duc i partner NPLD touc ite te la scomenzadiva i é en contat coi ensegnanc, i students e sie genitores per veder co jir inant. Se sarà possibol, l program ECCA vegnarà metù en esser, ma l’é da veder coche se dejoujarà la situazion del corona-virus te duta Europa. Se no sarà possibol o se se conscidrarà che no l’é l cajo de jir inant col program ECCA dant de l’istà, vardaron de l meter a jir col nef an de scola coi medemi students e ensegnanc selezioné. Speron dassen de poder jir sorafora i confins con nesc lengac.

Tol pèrt a la endesfida e venc na fradaa!

No peste jir sorafora i confins de Fascia col ladin? Se tia scola la é pèrt del projet ECCA e te rejones ladin, met ensema n curt video YouTube che ge respon a chesta domana: “Che segnificat èl pa per te tie lengaz ades e tel davegnir?” Chi che portarà dant l video YouTube mior, del 2020, podarà viajèr te n auter raion linguistich de l’Europa con sie ensegnant. Te starès te na familia che rejona furlan (IT), unghereis (RO), frijion (NL), o catalan (ESP). Tol pèrt a chesta endesfida e va sorafora i confins de Fascia de gra al ladin.
PDFYouTubeLADIN

 

 

Scontrèda de prejentazion del projet ai 15 de november a Bruxelles

Ai 15 de november, a Bruxelles, sarà la scontrèda de prejentazion del projet ECCA. A chest prum apuntament tolarà pèrt i membres de l’NPLD che fèsc pèrt del projet e ence ensegnanc de la scoles toutes ite. Del Consei d’Europa sarà aló desche relatores l secretèr generèl de la Chèrta europeèna per i lengac europeegn o de mendranza, Sixto Molina e Fernando Ramallo de la Università de Vigo te la Spagna e Vicent Climent de ‘NPLD. Te chesta scontrèda vegnarà rejonà de coche se jirà inant co la doura de la unitèdes didatiches e i ensegnanc podarà se emprevaler de n ajornament su l’argoment.
Kickoff ECCA programme 15.11.19

“L lengaz no l’é demò n meso de comunicazion, l’é na pèrt de tie esser. La Chèrta Europeèna ge dèsc ai joegn de la regions linguistiches deric che da spes nience no i cognosc. L projet ECCA vel sporjer l met de saer de più en cont de chest strument de gran valuta”

Sabrina Rasom, project-leader ECCA
Comun General de Fascia – Province of Trento